Confession of an Economic Hitman.

«There are two ways to conquer and enslave a nation. One is by the sword, the other is by debt» -John Adams

Vi, de økonomiske attentatsmenn har faktisk vært ansvarlig for det første virkelige globale imperium og vi jobber på mange forskjellige måter. Men den viktigste metoden er å identifisere et land fra den tredje verden som har ressurser våre selskap begjærer, slik som olje, gass, edelmetall og landområder. Vi arrangsjerer så et stort lån til det landet fra for eksempel IMF eller World Bank, men pengene går aldri til landet eller folket. Pengene går til våre stråselskap for å bygge infrastruktur i det landet, industrielle parker, havner, flyplasser og kraftverk, ting som tjener noen få mektige i det landet i tillegg til våre selskaper, Halliburton, KBR, Bechtel for å nevne noen.  Det kommer ikke majoriteten av befolkningen tilgode, men det er de som står igjen med lånet, et så stort lån at de ikke klarer å betale tilbake, men det er sannsynligvis endel av planen.

«The one aim of these financiers is world control by the creation of inextinguishable debt» -Henry Ford

Og på et tidspunkt går vi, de økonomiske attentatsmenn inn igjen og sier: «Hør her, dere skylder oss mange penger, du kan ikke betjene gjelden du har påtatt deg så selg oljen din virkelig billig til våre oljeselskap, la oss bygge militære baser i landet ditt, send tropper for å støtte vår sak i for eks Irak eller stem med oss i neste UN vote»

Structural Adjustment Policies, SAP’s,  land som låner penger av IMF eller World Bank må også gå med på endel betingelser.

 • Privatization
 • Reduce State Regulation
 • Float Currency
 • Devalue Currency
 • Cut spending on social service, Health care & education
 • Elimination of subsidies
 • Remove tariff’s/Trade Restriction

Selg dine elektrisitetsverk, vann og kloakk eller infrastruktur til amerikanske selskap eller andre multinasjonale selskap. Så det er en hel rekke ting og det er så typisk for hvordan IMF og World Bank opererer. De setter land i gjeld, en så stor gjeld at de ikke klarer å betjene den så tilbyr de å refinansiere det lånet mot en god statlig styring, noe som i realiteten betyr at de må selge landets ressurser, inkludert sosiale tjenester, forsikringsselskap, skolesystem osv.

Iran 1953

Dr Mohammad Mossadegh, demokratisk valgt statsminister i Iran fra 1951 til 1953, ble omtalt som et håp for demokratiet i midtøsten og Time Magazine’s man of the year. Noe av hans politiske plattform som han kjørte på og begynte å implementere var at utenlandske oljeselskap burde betale mer for den oljen de pumpet opp så Irans befolkning skulle dra nytte av denne rikdommen fra sitt eget land. USA likte ikke dette noe særlig, men var redd for å gjøre det de vanligvis gjorde, å sende inn militæret så istedet ble en CIA agent sent inn, Kermit Roosevelt Jr, den 19 juni 1953 med noen millioner dollar for å igangsette et kupp. Han var svært effektiv og på kort tid klarte han å få Mossadegh avsatt og gjenninnsatte Shah’en som var positiv til vestlige oljeprodusenter og ikke kranglet for mye. Her i USA så folk tilbake og tenkte; «Wow, det var enkelt og billig» og det startet en helt ny måte å manipulere land og folk på får å bygge et imperium. Men det kunne blitt et alvorlig problem hvis Kermit hadde blitt tatt så det ble bestemt at dette skulle gies til uavhengige kontraktører og selskap og kanalisere pengene gjennom IMF eller World Bank så hvis noen ble tatt så ville det ikke få så store konsekvenser for lederne.

VII Press and propaganda program

 1. Prior coup intensify anti-mossadeq propaganda
 2. Zahedi should quickly appoin effective chief of government press and propaganda who will:
 • Brief all foreign correspondents
 • Release advance prepared US and UK official statements
 • Make maximum use Radio Tehran

(Note; Mohammad gjorde det samme som Hugo Chavez gjør nå, nasjonaliserer oljeproduksjonen)

Guatemala 1954

Da Jacobo Arbenz Guzman ble president i 1951 var Guatemala under sterk påvirkning og innflytelse av United Fruit company. og Guzman kjørte på en politisk billett som ville gi landet tilbake til befolkningen og når han ble innstatt som president begynte han å implementere lover og reguleringer som gjorde nettopp dette, ga landrettighetene tilbake til befolkningen. United Fruit company likte ikke det noe særlig og leide inn et PR byrå og startet en kampanje i USA for å overbevise befolkningen, pressen og kongressen om at Guzman var en sovjetisk marionett og hvis denne mannen ble sittende med makten ville russerne ha et sterkt grep om denne delen av sentral amerika og på det tidspunkt var det en stor frykt for den «Røde terror» og kommunistene så for å gjøre en lang historie kort. Ut av denne PR kampanjen kom et løfte fra CIA og militæret om å fjerne denne mannen fra makta.

Det ble gjort, vi sendte inn fly, soldater og sjakaler (CIA agenter) for å ta han ut og når han ble fjernet fra presidentkontoret og Carlos Enrique tok over, gjeninnsatte alt slik det var før Guzman ble valgt samt ønsker fra de store multinasjonale selskapene og United Fruit.

Ecuador 1981

Ecuador har i mange, mange år blitt styrt av pro US diktatorer, ofte relativt voldelige. Så ble det bestemt at de skulle ha et virkelig demokratisk valg og Jamie Roldos Aguilera lanserte sin presidentkampansje med hovedmålet, å sikre at Ecuadors ressurser ble brukt til å hjelpe befolkningen og han vant overveldende. Han begynte straks å forandre lovgivningen eller stramme inn alt ettersom for å sikre at gevinsten fra oljen gikk til å hjelpe folket. Makthaverne i USA likte ikke situasjonen eller tapet de ble påført og John Perkins var en av mange økonomiske attentatsmenn som ble sendt nedover for å prøve å forandre Roldos, for å prøve å gjøre han korrupt. Få han til å forstå at hvis han hører etter kan han og hans familie bli svært rik hvis du spiller vårt spill, men hvis du fortsetter disse endringene som du lovet under kampanjen kommer du til å forsvinne… Han ville ikke høre og ble drept i en flykræsj.

Så snart flyet styrtet ble hele området sperret av og de eneste som ble tillatt inn i området var USA’s militære fra en nærliggende base. Da det ecuadorianske militære startet en etterforskning ble 2 av nøkkelvitnene drept i trafikkulykker før de fikk sjansen til å vitne. Alle som virkelig har satt seg inn i denne saken er ikke i tvil om at Roldos ble likvidert.

Panama 1981

Omar Torrijos, var leder av Panama fra 1968 til 1981 er en av mine favoritter og jeg likte han virkelig. Han var svært karismatisk og ville hjelpe sitt land og sitt folk. Når jeg prøvde å bestikke han eller korrumpere sa han;

«Hør her Juanito (ref: Omar’s kallenavn på John Perkins) jeg trenger ikke pengene, hva jeg virkelig trenger er at mitt folk blir behandlet rettferdig, jeg trenger at USA betaler sin gjeld til mitt folk for all ødeleggelse dere har forårsaket her. Jeg trenger å være i en posisjon der jeg kan hjelpe andre latinamerikanske land med deres uavhengighet og bli fri fra dette fryktelige fengsel fra nord, dere utnytter oss så brutalt. Jeg trenger å ha panama kanalen tilbake i hendene på mitt folk, det er hva jeg vil.. La meg være i fred, ikke prøv å bestikk meg.»

Dette var i 1981 og i mai ble Jamie Roldoz drept og Omar Torrijos var klar over dette. Torrijos var svært klar over dette. Han samlet din familie og sa; «Jeg er sannsynligvis neste, men det er greit for jeg har gjort hva jeg kom her for å gjøre. Jeg har reforhandlet Panama kanalen, den vil nå være i våre hender.»

Han hadde nettopp ferdigforhandlet med Jimmy Carter og resulterte i Panama kanal traktaten som overleverte kanalen til Panama i 1999 mot en rekke US militære baser i landet. Noen mnd etter dør han i en flyulykke der flyet eksploderer i luften og her var det ikke tvil om at det var en likvidasjon utført av CIA sponset kontraktører. Det er en utrolig mengde bevis i denne saken og før han gikk på flyet ga en av hans sikkerhetsfolk han en båndopptaker som innehold en bombe.

Venezuela 2002

I 1998 ble Hugo Chavez valgt til president og følger en lang rekke av presidenter som har vært svært korrupt og nesten ødelagt økonomien til landet. Chavez ble valgt på tross av det for han sto opp mot USA og primært har han forlangt at venezuelas olje og gevinst derfra skal gå til befolkningen og komme dem tilgode. Han nasjonaliserte ganske enkelt oljeproduksjonen. De store selskapene som hadde interesser innad i Venezuela likte ikke dette og i 2002 ble et kupp forsøkt igangsatt og sannsynligvis var det CIA som sto bak dette. Det var omtrent det samme som i Iran, folk ble betalt for å skape opprør, få det til å se ut som om Hugo var svært upopulær og at hele landet var i opprør. Får du noen tusen til å stille opp på dette virker det svært overbevisende og kan starte en kjedereaksjon. Men i Hugo Chavez sitt tilfelle var han smart nok og folk sto så sterkt bak han at de klarte å unngå dette. Et unikt tidspunkt i den latin-amerikanske historien.

Hugo Chavez har nasjonalisert sementindustrien, oljeproduksjonen, sykehus, telekom industrien og elektrisitetsverk. Kanskje har han skjønt mer enn folk er villig til å innse? E24 sin analytiker Robert Bottome trodde ikke han turde. Sier seg selv at han burde, turde og var smart nok til å gjøre det!

Iraq 2003

Irak er et perfekt eksempel på hvordan hele systemet fungerer. Første linje med forsvar er de økonomiske attentatsmenn. Vi går inn og prøver å korrumpere regjeringer og får de til å akseptere store lån som vi bruker som en brekkstang til i praksis å eie dem. Hvis vi feiler slik jeg feilet i Panama med Omar Torrijos og Ecuador med Jamie, menn som nekter å la seg korrumpere så er det neste forsvarslinje sjakalene. Enten styrter de regjeringen/presidenten eller likviderer dem og når det skjer vet de som kommer etter at de må holde seg i skinnet, hvis ikke så vet de hva som skjer.

Når det gjelder Irak feilet begge de to nevnt ovenfor. Økonomiske attentatsmenn klarte ikke å forandre eller korrumpere Saddam Hussein. Vi prøvde å få han til å akseptere en avtale svært lik den «House of saud» hadde akseptert i Saudi Arabia, men han aksepterte ikke. Så gikk sjakalene inn for å drepe han, men klarte det ikke. Sikkerheten hans var svært god og han hadde jo vært ansatt av CIA til å drepe en tidligere president i Irak og feilet. Men han kjente til systemet så i 1991 sendte vi inn militæret for å fjerne Iraks militære. Vi antok på den tiden at Saddam Hussein ville snu, vi kunne fjernet han på det tidspunkt, men vi ville helst ikke, han var en sterk personlighet vi likte som styrte sitt folk og som vi trodde man kunne kontrollere. Han holdt Iran ved sine grenser og fortsatte å pumpe olje for oss så når vi trakk ut militæret regnet vi med han hadde kommet på bedre tanker.

(Note; Saddam Hussein hadde et masseødeleggelsesvåpen, 1 år før krigen mot Irak begynte han å selge sin olje i Euro.. Petrodollar recycling går i stå og ødeleggende mot USA’s økonomi. Iran åpnet i mars 2006 en egen oljebørs som selger i andre valuta. Hvorfor tror dere ordkrigen mot Iran har økt så voldsomt i det siste?)

De økonomiske attentatsmenn gikk inn igjen og hadde vi da lykkes hadde han fortsatt styrt Irak og fått kjøpe alle jagerfly han ønsket. Men de klarte ikke å omvende han, sjakalene kom ikke i nærheten så denne gangen sendte vi inn militæret for å gjøre ferdig jobben. Saddam Hussein ble fjernet fra makten og i den prosessen skapte vi for oss en svært luktrativ forretning. Avtaler om å bygge opp igjen landet vi hadde ødelagt og det er en stor avtale hvis du eier store globale konstruksjonsselskap som for eks Halliburton.

Corporatocracy

Alle imperium i fortiden har vært bygd på militære og alle viste de gjorde det, UK, Frankrike, tyskerne, grekerne, og det romerske keiserriket. De viste og var stolt av det samt de hadde alltid en unnskyldning for å gjøre det som sivilisasjon, religion, eller noe annet. De viste, men majoriteten av befolkningen i USA vet ikke at de lever på restene av et imperium. At det er sorg, fattigdom, sult og utnyttelse mer enn noengang før for profit. Men hvis dette stemmer så må man spørre seg hvis dette er et imperium, hvem er keiseren?

Naturligvis er ikke vår president i USA en keiser for en keiser er ikke valgt, tjener ikke en tidsperiode eller rapporterer til noen så man kan ikke klassifisere en president på denne måten. Men vi har det jeg velger å kalle tilsvarende til en keiser og det er corporatocracy.

Det er en gruppe individer som styrer våre største selskap og de fungerer som den faktiske keiseren. De kontrollerer media direkte eller gjennom reklame, de kontrollerer de fleste av våre politikere siden de finansierer kampanjene, gjennom selskap eller personlig. De er ikke valgt og tjener ikke en begrenset periode eller rapporterer til noen. Og helt på toppen kan man ikke si definitivt om personen jobber for selskapet eller regjeringen siden de alle beveger seg fram og tilbake gjennom svingdøra. Du har en fyr som i det ene øyeblikket er president av et stort konstruksjonsselskap som Halliburton (Dick Cheney) og i neste øyeblikk er han visepresident for USA eller Bush som har svært sterke bånd til oljebransjen.

Så uansett om du velger en republikaner (McCain) eller en demokrat (Obama) er dette sant så på mange måter er regjeringen usynlig store deler av tiden og politikken blir utført av selskapene på et eller flere nivå og igjen blir politikken til regjeringa formet av corporatocracy så presentert til regjeringen som igjen blir regjeringens politikk så det er et svært tett bånd og noenganger vanskelig å skille hvem de faktisk jobber for.

Dette er ikke en konspirasjonsteori, disse trenger ikke samles og planlegge for å gjøre ting, de alle jobber under en antakelse og det er at de må maksimere profitten uavhengig av de sosiale og miljømessige konsekvensene. Denne prosessen av manipulering av corpotocracy gjennom virkemidler som gjeld, bestikkelser, styrte regjering o.l. kalles globalisering.

Men hva har alle disse menneskene som ble drept eller døde under mystiske omstendighet til felles? Hvis vi legger til Martin Luther King, John F Kennedy, Bob Kennedy, Ghandi, John Lennon og alle de andre? De har en ting til felles, deres meninger eller politikk var hovedsakelig bassert på å redusere de store multinasjonale selskapers makt og innflytelse. Så hvis man nå var politiimann og skulle etterforske en forbrytelse så har man nå etablert en sammenheng. Men hvem har da motiv??…

Begynn å tenk snart folkens!!!

Dette er skrevet med hjelp fra verdens største bibliotek, world wide web, John Perkins confession of a economic hitman som du kan bestille her. Boken lå som mest solgte i 70 uker i New York og er oversatt til 30 språk,  filmen Addendum som du kan og bør se for å skjønne mer av samfunnet og den verden vi lever i. Du kan se den her, samt litt generell kunnskap jeg har tilegnet meg på veien. Dette er ting jeg anbefaler alle å sette ser inn i for det er dine barn og barnebarn som må betale for din ignoranse. Det er på tide å VÅKNE! Dere lever i en drømmeverden, en illusjon som ikke er hva den gir seg ut for og hvis du fortsetter å ignorere den kommer du til å betale DYRT for det. Se filmen, den er på 2 timer og vil gi deg et nytt innblikk på finanskrisen, DnB NOR og Norges Bank sin behandling av redningspakkene, Jens Stoltenberg sitt økonomiske syn (som er feil…) og hvorfor verden er slik den er idag. Kommenter denne artikkelen, få andre til å se filmen, fortsett å søk etter informasjon og er det noe du ikke finner eller ikke forstår, SPØR! Og sett deg ned å tenk over hva verden kunne gjort med uendelige mengder energi, jeg tror ikke noen har fantasi til å begripe hva det faktisk betyr.

Det er på tide med en ny retning….

«I had a vision of a way we could have no enemies ever again, if you are interested in this. Anybody interested in hearing this?Itæs kind of an interesting theory, and all we have to do is on decisive act and we can rid the world of all our enemies at once. Here’s what we do. You know all those money we spend on nuclear weapons and defence each year? Trillions of dollars. Instead if we spent those money on feeding and clothing the poor of the world, witch it would pay for many times over, not one human beeing excluded.. Not one.. We could as one race explore space, innen and outer together, in peace, forever. -Bill Hicks

VG,

~ av Sigurd Mellqvist den 21/10/2008.

4 kommentar to “Confession of an Economic Hitman.”

 1. Bra innlegg!

  Jeg får en slik Matrix-følelse av dette. Husker du den scenen i Matrix hvor vi ser menneskene ligger i kuvøser og bare forer disse aliens med energien vår. Vi er slik, oppvokst og «plassert» innen et system som styres fullt og helt av en liten gruppe mennesker. De styrer verden på en brutal og hensynsløs måte. Holder andre mennesker nede for å kunne suge ut profitt.

  Men dette er en start. Folk må opplyses! Dette systemet skal dras opp ved roten, spyttes på før det tråkkes ned i gjørma med et tonn sement over!

  – The chain is never stronger than its weakest link.

  Dette systemet har en svakhet, oss..

 2. Jeg burde nok lese denne boken men stoffet virker kjent nok når man har lest Chomsky og ikke minst Naomi Kleins ‘The Shock Doctrine: Rise of Disaster Capitalism’ –mer oppdatert enn Chomskys politiske bøker og
  vinklet ut fra hennes bakgrunn som økonom.

  En ting Perkins sier som virker litt rart er jo at de multinasjonale selskapenes imperium er blitt bygget uten tidligere imperiers voldsbruk.
  Dette er ikke tilfelle, det har vært preget av en massiv voldsbruk og en brutalitet som overgår forgjengerne, enten man ser på romerne eller britene (som var verre enn de fleste aner). Volden har blitt visket fra historien og vår bevissthet av media. Se f.eks Chomsky Necessary Illusions eller Manufacturing Consent om dette.

 3. Bra stoff…Noen som vet egentlig hva de bruker alle disse pengene som «forsvinner» fra statskassa til norge og alle de andre landene som er med på leken? Har hørt om undergrunns nettverk og baser som skal hjemme eliten når det «smeller» på overflaten…

  Har noen sett intervjuet med George Green av Project Camelot, er denne mannen til å stole på…har jo vert i klisteret en stund han også…

 4. Det er to aspekter: Den økonomiske og den politiske. Økonomen tenker PROFITT (helst til seg selv) – og politikeren tenker MAKT.

  Det er som Jens Bjørneboe skriver i Vi som elsket Amerika:

  Formyndermenneske er en menneskeart som – uten hensyn til eller variasjon i forhold til rase, farve, religion eller livsanskuelse – ser sin høyeste glede i å bestemme over andre menneskers tankeliv, lesning, ytringer og livsanskuelse.

  Disse mennesker vil «hjelpe oss», de har den eneste rette sanne tro og innsikt: De som tror og mener noe annet er anarkister, nihilister, statsfiender, terrorister – eller rett og slett uvitende, tåpelige, ubegavede , og umoralske barn som trenger det maktsyke menneskets ledelse og beskyttelse.

  Formyndermennesket er aldri et sterkt menneske, men alltid svakt og usikkert, full av angstb og uten ekte selvtillit. Et sterkt og åndelig uavhengig menneske vil se jevnbyrdige, frie mennesker omkring seg – ikke devote slaver og servile underordnede. Den autoritære holdning skyldes alltid angsten for å miste makten over andre – og makt over andre er noe man bare vil ha, når man ikke har makt over seg selv. Når man selv er ufri, feig og redd _ vil man omgi seg med ufrie, feige og redde mennesker omkring seg. ALLE SOM TENKER SELV ER FIENDER.

  All selvstendig tenkning er en forbrytelse: Kritikk, som i seg selv ikke bare er en demoktatisk RETTIGHET, men en demokratisk BORGERPLIKT – blir av dem oppfattet som ondskap og uvilje. Alt som består, er riktig, – å kritisere er umoralsk.

  Våpenet mot dette: TENK SELVSTENDIG. TRO PÅ DEG SELV. Ingen andre er bedre i stand til å tenke og vurdere enn du selv. Et menneske skal aldri se opp til noen – det betyr at du kneler – du skal heller ikke se ned på noen – det betyr du har opphøyet deg selv i forhold til din neste. Da er du i balanse og i harmoni med DEG SELV og utvikler en selvtillit og kraft i deg selv som gir nye brilliante idee og visjoner om en helt annen verden og et helt annen tenkemåte.

  Ingen systemer varer evig. Ethvert høydepunkt i den sykliske og historiske prosess fører til total kollaps rett etter høydepunktet er nådd. I vår tid mellom 2006 og 2013 spådde de matematisk og astronomisk begavede Mayafolket ENORME FORANDRINGER PÅ JORDEN.

  Vi påvirkes av øket kosmisk aktivitet, spesielt via solvinder, som en del av evolusjonsprosessen. Dette har intet med menneskeskapt forurensning å gjøre – forurensningen er i Hjernene og Hjertene våre. Det er en del av STATSTERROREN: Å skremme deg, håper du blir så redd, svak og sykelig og feig at du holder deg i ro og TIER.

  Mennesket er ment å være FRITT, ikke en slave av andre mennesker eller systemer – og denne kraftige energitilførselen påvirker vårt DNA og hjernesvingninger. De som IKKE er villig til å åpne seg for denne helt spesielle energitilførsel og delta i Evolusjonsprosessen vil dø ut som Dinosaurene en gang gjorde og HOMUS HARMONICUS vil bli skapt, men da med en NYTT VITENSKAPSSYN og ET NYTT MENNESKESYN. De helt store sykler er på 25000 år, og denne faller i sammen med Mayanes syklus . «På all samling følger spredning». Dyp Kinesisk Visdom. Et eksempel: Tyskland, Europas Midtpunkt, har i hele historien vært MEST oppstykket in små stater, for så blitt samlet. Den samme NATURLOV vil gjelde for EU, og for alle større organisasjoner. De forfaller på grunn av sin egen overvekt: Korrupsjon, umoral og forfall. Prosessen startet i Øst-Europa med splitting av Tsjekoslovakia, Sovjetunionen etc..

  Tidligere tiders vismenn og rådgivere til keisere og paver, var alle astronomer OG astrologer. Den ene disiplin ble vitenskap den andre ble av maktmenneskede dømt som humbug. I vår tid forenes disse kreftene – og all NY KUNNSKAP kommer alltid NEDENIFRA – fra mennesker som har blitt undertrykket, forfulgt, mange fengslet, torturert og nesten mistet livet, som har gjennomgått en forvandlingsprosess fordi de ikke lenger hold ondskapen og sin egen tidligere uvitenhet og samfunnets propagandamaskineri og hjernevask.

  Forbered deg på en strålende fremtid – men før den nye tid kommer vil det bli veldig tøffe tider for jordens befolkning. Lær å beskytte deg, samtidig som du er modig og går DIN EGEN VEI, og tjener DITT LIV, uavhengig av formynderne.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: